Fresh Salmon Farming Europe

Michael van Bruggen is initiatiefnemer om zalm in zoetwater in Nederland te gaan kweken. In 2019 start Fresh Salmon Farming Europe B.V. (FSFE) dan ook met de Proof of Concept (POC) fase om Atlantische zalm te kweken in zoet water waarbij gebruik zal worden gemaakt van een RAS systeem.

Na het kweken van Atlantische zalm, zal de kweek van Leafy Greens (groenten en kruiden) in een latere fase worden toegevoegd. Dan zullen de nutriënten uit de zalm ontlasting worden hergebruikt als voeding voor de groenten en kruiden.

Team

Het FSFE team is ervaren en vult elkaar aan qua kennis, ervaring en competenties. Sinds 2017 is een marine bioloog aangesloten bij FSFE. Sinds Augustus 2018 is het team van FSFE uitgebreid met een tuinbouwspecialist die ruime ervaring heeft opgedaan met hydroponics opstellingen ten behoeve van de kweek van groenten en kruiden. Voor de zalm kweek gebruikt FSFE de technisch goedgekeurde organisatie LandIng Aquaculture.

Betrokkenheid kennisinstituten

Met de Universiteit van Wageningen is een overeenkomst afgesloten dat zij de POC fase zal valideren en FSFE zal ondersteunen bij het opzetten van de zalm kwekerij. Professor Komen van de Universiteit van Wageningen geeft aan dat FSFE nu op het juiste moment start, daar steeds duidelijker is hoe men zalm in een RAS systeem optimaal kan laten groeien.

Het ILVO uit Oostende zal FSFE ondersteunen met haar kennis over aquacultuur. Rijk Zwaan uit de Lier zal m.b.t. de Leafy Greens kweek participeren middels het delen van haar kennis en expertise. Rijk Zwaan heeft daartoe de nodige ervaring opgedaan met haar hydroponics proefopstelling in Fijnaart. FSFE zal zelf gebruik maken van een aquaponic opstelling (ook op water maar dan met voeding van de zalm).

Bewezen technologie

In Amerika (Virginia en Wisconsin) is men al ver gevorderd met organische kweekmethoden voor groenten, kruiden en zoet water zalm. Op de Universiteit van Virginia en in Wisconsin wordt er nu al zalm geoogst uit zoet water. Een commercieel bedrijf welke uit genoemde universiteiten is ontstaan en zich richt op de USA markt is inmiddels succesvol gestart met een zoetwater zalmkwekerij.

RVO

RVO heeft na gedegen onderzoek FSFE een subsidie toegekend die FSFE heeft geholpen om de starten met de Proof of Concept. Deze proef is in mei 2021 gestart en is eind september 2023 beëindigd. FSFE heeft bewezen dat het mogelijk is om uitsluitend in zoet water, zalmeitjes te laten uitgroeien tot zalmen van ca. 2,5-3 kg.

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij.